Корзина (Кол: 0)

Корзина пуста.

Памяцi загiнуýшых беларускiх лётчыкаý

Над роднай зямлёй два ляцелi пiлоты.
Нямала было ý iх такiх вось палётаý.
I ýсюды было, як у песнi, y iх
Вялiзнае неба адно на дваiх.

Выдатны iнструктар, усiх тэхнiчней, храбрэй –
Такiм быý пiлот Нечыпорчык Андрэй.
Як рыба ý вадзе, так у небе блакiтным
Сябе адчуваý Куканенка Мiкiта.

Ды вось не заладзiýcя гэты палёт.
Аварыя. Падаць пачаý самалёт.
Секунды на роздум. Ёсць прыгаць загады.
Ды ýнiзе дамы. I ёсць прыклад Карвата.

Геройскi закончылi гэты палёт.
Змаглi пасадзiць мiж дамоý самалёт.
Заýжды будзем помнiць герояý сваiх,
Iх подзвiг вялiкi – адзiн на дваiх.

Комментировать

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *